Knowledgebase : Mailhotell > Lesing / Sending / Oppsett
Du må passe på å bruke hele epost adressen din som brukernavn (eks. ola@normann.no) Feiler det enda så prøv om du får logget inn via: http://www.postboks.org, går det bra så sjekk om klienten din er satt...
Ja all epost som går igjennom våre epost servere blir scannet for virus, om det er virus i mailen blir den sperret og en tilbakemelding blir sendt til avsender. Virus programmet vi bruker blir oppdatert to ganger i døgnet.
Det er en grense på maks 50MB pr epost melding.
Utgående epost server settes til: smtp.easyisp.no med brukernavn og passord godkjenning (bruk samme passord som du bruker på henting av epost) Det finnes komplette guider for oppsett av klienten på: Outlook 2003 Outlook Express Mozill...
Dette gjøres ved å definere hele epost adressen (eks. ola@normann.no) som brukernavn og bruke passordet du valgte på administrasjons sidene som passord. Serveren du skal bruke som inngående post server er: mail01.easyisp.no S...
Dette kan du enklet gjøre via: http://www.postboks.org Der logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord som du har på epost kontoen din.
Noen leverandører har valgt å sperre utgående tilkoblinger fra sitt nett mot port 25, da må du enten bruke din ISP sin smtp server for sending eller eventullt bytte porten på smtp til port 1025 eller 587. Du finner port v...
Help Desk Software by Kayako case