Detaljer om antivirus tjenesten
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 09:11 PM
Vi blokkerer alle mailer som inneholder virus i vår SMTP server, men dette er ingen 100% garanti mot å få mailer med virus så du må også kjøre ett antivirus program på din maskin.

Vi kjører ClamAV programvaren og kjører kontinuerlig oppgradering av definisjonsfilene til dette programmet.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case