Har dere scanning etter virus i epost?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 09:09 PM
Ja all epost som går igjennom våre epost servere blir scannet for virus, om det er virus i mailen blir den sperret og en tilbakemelding blir sendt til avsender.

Virus programmet vi bruker blir oppdatert to ganger i døgnet.
(1 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case