Knowledgebase
Hvordan setter jeg opp epost klienten?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 09:08 PM
Dette gjøres ved å definere hele epost adressen (eks. ola@normann.no) som brukernavn og bruke passordet du valgte på administrasjons sidene som passord.

Serveren du skal bruke som inngående post server er: mail01.easyisp.no

Server for utgående post er: smtp.easyisp.no med godkjenning av brukernavn og passord
(1 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case