Hvordan konfigurerer jeg epost klienten for sending av epost
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 09:06 PM
Utgående epost server settes til: smtp.easyisp.no med brukernavn og passord godkjenning (bruk samme passord som du bruker på henting av epost)

Det finnes komplette guider for oppsett av klienten på:
Outlook 2003
Outlook Express
Mozilla Thunderbird
(4 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case