Knowledgebase: MySQL
Jeg får melding om feil passord
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:57 PM
Pass på å bruke hele brukernavnet og database navnet ditt (inkl tallet og _ som står forran det)
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case