Knowledgebase: Epost Administrasjon
Jeg vil slette en videresending
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:46 PM
1. Klikk på Mail Administrasjon til venstre i menyen.
2. Velg domenet du skal slette kontoen fra.
3. Velg "Mail alias"
4. Trykk "Slett" på den linjen epost aliaset du skal slette ligger på
5. Bekreft sletting.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case