Knowledgebase: Epost Administrasjon
Jeg vil endre passord på en mailkonto
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:40 PM
1. Klikk på Mail Administrasjon til venstre i menyen.
2. Velg domenet du skal slette kontoen fra.
3. Velg "Mail kontoer"
4. Trykk "Endre" på den linjen epost kontoen du skal endre ligger på
5. Fyll inn nytt passord.
6. Bekreft oppdatering.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case