Knowledgebase: PHP
Hva er PHP?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:21 PM

PHP står for PHP: Hypertext Preprocessor. Dette er et meget populært scriptspråk som er spesielt rettet mot bruk på Internett.

Du kan lese mer om PHP her: http://www.php.net

EasyISP har støtte for PHP 5.2 og 5.3, dette kan du velge i kontrollpanelet ditt.

(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case