Knowledgebase: PHP
Hva kan jeg gjøre med PHP ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:20 PM
PHP er meget allsidig, og kan brukes til nesten alle web-baserte oppgaver; som gjestebøker, webskjema og databasemanipulasjon. PHP er også et lettfattelig scriptspråk, selv om det er meget kraftig. Det er heller ikke så ressurskrevende som det Perl er.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case