Knowledgebase: PHP
Hvor legger jeg mine PHP script ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:19 PM
Her er det ingen krav til plassering av scriptene. PHP har heller ingen krav til spesielle rettigheter, i motsetning til Perl. PHP kan lastes opp ved hjelp av FTP, også av innebygde funksjoner i f.eks Dreamweaver.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case