Knowledgebase: PHP
Hvordan kan jeg finne ut hva som er galt med mitt PHP script ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:18 PM
Det hender ofte at nylig opplastede script ikke virker med en gang. Da kan du få feilmeldinger som dette:

"Parse error: parse error in /home/vusers/domains/easyisp.org/support/forslag_sendt.php on line 428."

Dette er kanskje den mest utbredte feilen i PHP-programmering. Denne kommer av feil instruksjonsseparasjon. I PHP skal hver komandolinje avsluttes med semikolon (;). Feilen her ligger ikke i linje 428, men i linjen over som manglet semikolon.

Enkelte script krever noe konfigurasjon. En gjestebok trenger eksempelvis å vite hvor den skal lagre innkommende beskjeder osv. Det du må gjøre er å lese README filer, som følger med scriptet. i mange tilfeller er det også bekrevet detaljert i scriptfilen hva som må gjåres.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case