Knowledgebase: PHP
Hvor kan jeg lære å lage PHP script?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 08:16 PM
Her kan du finne noen gode sider som kan hjelpe deg med din PHP programmering:

- php.net - http://www.php.net
- - http://phpbuilder.com
- The PHP Resource Index - http://php.resourceindex.com


Bokhandleren har også mange gode bøker om PHP. En bok som er ganske god er "PHP Essentials" av Julie C. Meloni. Denne boka er spesielt rettet mot MySQL databaser, og er meget lettfattelig. De viktigste hjelpemidelet for en PHP-programmerer er manualen.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case