Knowledgebase: FTP
Hvilken FTP-server skal jeg bruke ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 11:34 AM
FTP-serveren du skal bruke er den samme serveren som ditt domene. Det vil si at hvis du har domene www.dittdomene.tld så er FTP-serveren din www.dittdomene.tld. Brukernavnet og passordet er det som du har fått tildelt fra EasyISP.no
(4 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case