Knowledgebase: CGI / Perl
Hva er CGI ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 11:30 AM
CGI står for Common Gateway Interface. CGI er egentlig ikke et programeringsspråk, men en enkel protokoll som kan brukes til kommunikasjon mellom webskjemaer og ditt program. Et CGI script kan bli skrevet i mange slags programmerings-"språk", som f. eks. Perl, C, C++, Python og diverse former for Unix shell (sh, ksh, csh, osv). Våre servere støtter Perl, som også er det mest brukte "språket" for web-bruk.
(1 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case