Knowledgebase: CGI / Perl
Hvor legger jeg mine CGI script ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 11:28 AM
CGI scriptene dine legger du i /domene.tld/cgi-bin, etter at du har logget inn med ftp.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case