Knowledgebase: CGI / Perl
Hvordan kan jeg finne ut hva som er galt med mitt CGI script ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 11:28 AM
Det hender ofte at nylig opplastede script ikke virker med en gang. Da kan du få feilmeldinger som dette: 

"Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request."

Enkelte ting som kan hindre et CGI script fra å fungere:
Scriptet er ikke kjørbart Første linjen i scriptet peker ikke til riktg Perl path Feil kommandoer blir brukt i scriptet Du har lastet opp scriptet i binary mode, og ikke i ascii (text) som CGI krever. 

Script må være kjørbare, og det bestemmes av rettigheter på filen(e) til scriptet. Disse rettighetene settes av ditt FTP program. Fremgangsmåten varierer fra program til program, men standard er som regel å høyreklikke på filen og velge egenskaper. Rettighetene skal som regel vise 755 (rwxr-xr-x), men her er det igjen varisajoner mellom FTP programmene. Forskjellige script kan også ha forskjellige krav til rettigheter. 

Den første linjen i scriptet ditt må vise "#!/usr/bin/perl" Det er meget viktig at dette er aller første linje, uten mellomrom foran. Denne linja viser hvor på serveren programmet, som brukes til å kjøre scriptet ligger. 

Noen script krever noe konfigurasjon. Gjestebøker trenger eksempelvis å vite hvor den skal lagre innkommende beskjeder osv. Det du må gjøre er å lese README filer, som følger med scriptet. Ellers er det skrevet detaljert hva du skal gjøre i selve scriptfilen.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case