Knowledgebase: CGI / Perl
Jeg åpner et script på min Windows-maskin. og det er bare et par-tre lange linjer med masse tekst. hva er galt ?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 11:26 AM
Dette skjer fordi Windows og Unix/Linux har forskjellige måter å definere linjeskift. Du må åpne scriptet i Wordpad, som følger med Windows (ikke notepad) eller en editor som støtter Unix linjeskift. UltraEdit er et godt alternativ. (http://www.ultraedit.com for å laste ned demoverisjon)
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case