Knowledgebase: PHP
Noen viktige baner til diverse filer og mapper.
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 10:01 AM
Perl - /usr/bin/perl
Banen til Perl brukes som regel kun i første linja i scriptet, og da skal linja starte med "#!" 

Sendmail - /usr/sbin/sendmail
Sendmail er et program som ligger på serveren for å sende ut e-post. Eks: Dersom du vil at den skal sende en e-post til deg når din besøkende har fylt ut ett kontaktskjema. 

Dokumentrot (for Web) /home/vusers/domains/dittdomene.tld/wwwdocs
Dokumentrot (for CGI script) /home/vusers/domains/dittdomene.tld/cgi-bin
Document root er bare den fulle banen til ditt webhotell. Denne brukes av enkelte script, f.eks, gjestebøker, som må lagre noe på siden din.
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case