Knowledgebase: CGI / Perl
Hvordan kan jeg installere FormMail?
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 10:00 AM
FormMail kan enkelt installeres ved å laste ned "compat" utgaven av NMS FormMail fra:

http://nms-cgi.sourceforge.net/scripts.shtml

Installasjon:

1.
Pakk opp filen og åpne FormMail.pl i notepad

2.
Bytt ut disse linjene:
$DEBUGGING = 1;
settes til:
$DEBUGGING = 0;


$mailprog = '/usr/lib/sendmail -oi -t';
settes til:
$mailprog = '/usr/sbin/sendmail -oi -t';


@referers = qw(dave.org.uk 209.207.222.64 localhost);
settes til:
@referers = qw(dittdomene.tld www.dittdomene.tld);


@allow_mail_to = qw(you@your.domain some.one.else@your.domain localhost);
settes til:
@allow_mail_to = qw(dittdomene.tld);


3.
Last opp filen til cgi-bin katalogen din med ett ftp program. (bruk ascii)

4.
Sett rettighetene på filen til u+rwx, g+rx, o+rx (chmod 755), dette kan du gjøre i ftp programmet ditt.

Eksempel på bruk finner du i readme filen som ligger med.
(1 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case