Knowledgebase: CGI / Perl
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 10:00 AM
Årsaken til denne feilmeldingen kan være mye. Mest sannsynlig har du forsækt å sette alle rettigheter på en fil til (chmod 777 eller 666). 

Samtlige servere har et sikkerhetstiltak som ikke tillater å sette "fulle rettigheter" på en fil eller en katalog. (777 vil si at "alle" kan både lese, kjøre og skrive til scriptet.)
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case