Knowledgebase: CGI / Perl
500 Internal Server Error
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 09:59 AM
Det er tre ting du kan ha gjort feil:

1. Som en standardregel skal alle .pl og .cgi-filer lastes opp i ASCII-modus. I noen tilfeller skal samtlige tekstfiler som tilhører scriptet lastes opp i ASCII-modus, men dette er forskjellig for hvert enkelt script.

2. Du har ikke satt riktige rettigheter på de ulike filene tilhørende scriptet. (Se "Hvordan sette rettigheter på en fil" for mer informasjon).

3. Banen til Perl er feil. Husk alltid å sette riktig bane til Perl øverst i scriptet.
Riktig filbane er /usr/bin/perl
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case