Knowledgebase: CGI / Perl
Hvordan sette rettigheter på en fil (chmod)
Posted by EasyISP Admin on 02 December 2010 09:58 AM
Du kan bruke et FTP-program som WS_FTP for å sette/endre rettighetene på en fil eller en katalog. Dette kreves som regel av de fleste cgi-script.

(bytt ut 755 og filnavn.ext med passende verdier)


Via FTP:
Du må fårst skaffe deg et FTP-program med chmod-funksjon. (F.eks. WS_FTP).

I WS_FTP:
Høyreklikk på filen du ønsker å endre rettigheter på og velg "chmod" fra menyen. Du får nå opp et skjema med 9 avkrysningsbokser. Benytt skjemaet under for å oversette de vanlige tallkodene.

744
Owner: Read, Write, Execute
Group: Read
Other: Read

755
Owner: Read, Write, Execute
Group: Read, Execute
Other: Read, Execute

766
Owner: Read, Write, Execute
Group: Read, Write
Other: Read, Write

777
Owner: Read, Write, Execute
Group: Read, Write, Execute
Other: Read, Write, Execute
(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case